09. 06. 2017.

Javni poziv za zakup ribnjaka Sišćani na području Grada Čazme – 09. lipnja 2017.

Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine
broj 39/13 i 48/15) i Odluke o raspisivanju  javnog poziva za dodjelu zakupa
za ribnjak u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čazme,
KLASA: 320-02/16-02/7, URBROJ: 370-04-17-8, od 09. lipnja 2017.,
Agencija za poljoprivredno zemljište dana 09. lipnja 2017. objavljuje javni
poziv za dodjelu zakupa za ribnjak Sišćani u vlasništvu RH na području
Grada Čazme.

 Javni poziv za ribnjak Sišćani

 Prilog 2.

 Prilog 3. 

 Gospodarski program

 Upute za ispunjavanje Gospodarskog programa

Rok za dostavu ponude je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon
objave ovog Javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

 

Nazad