07. 07. 2017.

Obavijest o dodjeli zakupa na području Grada Skradina

Na temelju provedenog Javnog poziva objavljenog 26. svibnja 2017. na mrežnim
stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište i oglasnoj ploči Grada Skradina,
Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluke o dodjeli zakupa za
poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Grada Skradina:

R.br.

Proizvodno-tehnološka cjelina

Ponuditelj

1.

1

Ivan Beneta, nositelj Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Skradina, Dubravice, Rajčići 5/A

2.

2

Ivan Beneta, nositelj Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Skradina, Dubravice, Rajčići 5/A

3.

3

Ivan Beneta, nositelj Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Skradina, Dubravice, Rajčići 5/A

4.

4

Ante Sladić, nositelj Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Skradina, Plastovo, Sladići 29

5.

5

Drago Laća, nositelj Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Skradina, Skradinsko polje 61/A

6.

6

Ivan Beneta, nositelj Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Skradina, Dubravice, Rajčići 5/A

 

 

 

 

 

 

 

Odluka kojom se odlučuje o vlasničkim i drugim stvarnim pravima na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske nije upravni akt već
akt poslovanja vlasnika koji raspolaže svojim nekretninama. Akti poslovanja ne
mogu se pobijati i biti predmetom preispitivanja u posebnom postupku. Međutim,
sudionici javnog poziva koji smatraju da su povrijeđena pravila javnog poziva ili
iz drugih zakonom predviđenih razloga mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu
sklopljen s trećom osobom i tada će se u okviru tog postupka preispitati postupak
javnog poziva i donošenje same odluke o dodjeli zakupa za poljoprivredno zemljište
u vlasništvu Republike Hrvatske.

Fizičke i pravne osobe koje imaju pravni interes mogu izvršiti uvid u dokumentaciju
predmetnog javnog poziva u radno vrijeme Agencije za poljoprivredno zemljište
od ponedjeljka do petka u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, na adresi
Agencija za poljoprivredno zemljište, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb,
uz prethodnu najavu na e-mail: ured.ravnateljice@zemljiste.mps.hr.

Nazad