12. 01. 2018.

Obavijest o dodjeli zakupa na području Grada Šibenika

Na temelju provedenog Javnog poziva (KLASA: 320-02/16-01/434) objavljenog dana
26. svibnja 2017. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište i
 oglasnoj ploči Grada Šibenika,

Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluke o dodjeli zakupa
za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Grada Šibenika za 2. proizvodno-tehnološku cjelinu.:

R.br.

Proizvodno-tehnološka cjelina

Ponuditelj

1.

2.

Trgovačko društvo G.R.M. d.o.o., Rijeka, Bok 4

Odluka kojom se odlučuje o vlasničkim i drugim stvarnim pravima na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske nije upravni
akt već akt poslovanja vlasnika koji raspolaže svojim nekretninama.

Akti poslovanja ne mogu se pobijati i biti predmetom preispitivanja u
posebnom postupku. Međutim, sudionici javnog poziva koji smatraju da
su povrijeđena pravila javnog poziva ili iz drugih zakonom predviđenih
razloga mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom
osobom i tada će se u okviru tog postupka preispitati postupak javnog
poziva i donošenje same odluke o dodjeli zakupa za poljoprivredno
zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.

 Fizičke i pravne osobe koje imaju pravni interes mogu izvršiti uvid u
dokumentaciju predmetnog javnog poziva u radno vrijeme Agencije
za poljoprivredno zemljište od ponedjeljka do petka u vremenu
od 9,00 do 15,00 sati, na adresi Agencija za poljoprivredno zemljište,
Radnička cesta 22, Zagreb, uz prethodnu najavu
na e-mail: ured.ravnateljice@zemljiste.mps.hr.

 

Nazad