12. 01. 2018.

Obavijest o dodjeli zakupa za ribnjak u vlasništvu republike Hrvatske na području Općine Brodski Stupnik. Općine Bebrina i Općine Sibinj

Temeljem provedenog Javnog poziva (KLASA: 320-02/17-02/4)  za dodjelu zakupa
za ribnjak u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brodski Stupnik.
Općine Bebrina i Općine Sibinj objavljenog 07. srpnja 2017. na mrežnim stranicama
Agencije za poljoprivredno zemljište i oglasnoj ploči Općine Brodski Stupnik.
Općine Bebrina i Općine Sibinj, Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je
Odluku o dodjeli zakupa za ribnjak u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Brodski Stupnik. Općine Bebrina i Općine Sibinj za trgovačko društvu
PP Orahovica d.o.o., Zdenci, Pustara 1
, kao ponuditelja s najpovoljnijom ponudom.

Odluka kojom se odlučuje o vlasničkim i drugim stvarnim pravima na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske nije upravni akt,
već akt poslovanja vlasnika koji raspolaže svojim nekretninama.
Akti poslovanja ne mogu se pobijati i biti predmetom preispitivanja u
posebnom postupku. Međutim, sudionici javnog poziva koji smatraju da su
povrijeđena pravila javnog poziva ili iz drugih zakonom predviđenih razloga
mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom i tada
će se u okviru tog postupka preispitati postupak javnog poziva i donošenje same
odluke o dodjeli zakupa za poljoprivredno  zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.

Fizičke i pravne osobe koje imaju pravni interes mogu izvršiti uvid u dokumentaciju
predmetnog javnog poziva u radno vrijeme Agencije za poljoprivredno zemljište
od ponedjeljka do petka u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, na adresi Agencija
za poljoprivredno zemljište, Radnička 22, Zagreb,
uz prethodnu najavu na e-mail: ured.ravnateljice@zemljiste.mps.hr.

Nazad