11. 01. 2018.

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom - 11.01.2018.

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
(„Narodne novine“, broj 39/13.) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15.)
Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje obavijest o podnesenom 
valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području:

Grada Vrbovca

Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon 
objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.
Nazad