07. 07. 2017.

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom - 7. srpnja 2017.

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
(„Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15)
Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje obavijest o podnesenom 
valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području:

Općine Plaški 

Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon
objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

Nazad