Agencija je u 2014. godini raspisala 124 javna poziva za zakup ukupne površine 17.096,7575 ha
Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu
14. 12. 2016.

Odluka o imenovanju ravnateljice Agencije za poljoprivredno zemljište

Na temelju članka 10. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište (KLASA:130-03/13-01/36, URBROJ:370-04/32-13-2 od 17. prosinca 2013. godine) Upravno vijeće Agencije za poljoprivredno zemljište na 2. sjednici održanoj 8. prosinca 2016. godine je donijelo odluku o imenovanju Lane Bogdan, dipl. iur. za ravnateljicu Agencije za poljoprivredno zemljište.

Read more
25. 10. 2016.

Ministar Tomislav Tolušić o upisivanju u ARKOD privatnog poljoprivrednog zemljišta

Ministar Tomislav Tolušić održao je 24. listopada 2016. godine konferenciju za medije na kojoj je najavio aktivnosti koje će se provoditi vezano uz upis privatnog poljoprivrednog zemljišta bez suglasnosti vlasnika, što smatra nedopustivim.

Read more
26. 08. 2016.

Obavijest korisnicima služnosti

Sukladno odredbi članka 46. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (NN 94/14) šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koja su odlukama Vlade Republike Hrvatske određena kao zemljišta na kojima se može osnovati služnost radi podizanja višegodišnjih nasada danom stupanja na snagu ovoga zakona izdvajaju se iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske i u nadležnosti su Agencije za poljoprivredno zemljište, te se njima nastavlja raspolagati prema posebnom propisu kojim se uređuje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

Read more
08. 08. 2016.

Mičević: Ulagači su zainteresirani za financiranje komasacije

Ravnateljica Agencije za poljoprivredno zemljište dr. sc. Blaženka Mičević u intervju za portal agrobiz.hr govori o interesu ulagača koji se žele uključiti u financiranje komasacije u Hrvatskoj. Prije svih riječ je o Svjetskoj banci i EBRD-u no interes imaju i Mirovinski fondovi koji u komasaciji vide priliku za ulaganje novca i pokretanje poljoprivrede. Intervju možete pročitati ovdje.

Read more
13. 07. 2016.

Nacrt Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije

Osječko-baranjska županija objavila je poziv na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016.- 2020. godine.

Read more