06. 02. 2017.

Godišnji program rada za 2017.godinu

Na temelju članka 10. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište (KLASA:130-03/13-01/36, URBROJ:370-04/32-13-2 od 17. prosinca 2013. godine) Upravno vijeće Agencije za poljoprivredno zemljište na 3. sjednici održanoj 26. siječnja 2017. donijelo je odluku o godišnjem programu rada Agencije za poljoprivredno zemljište za 2017. godinu.

Program rada - 2017. godina
Nazad