12. 10. 2017.

Kako financirati obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnom nepogodom

Od 2. listopada 2017. godine otvorene su prijave na natječaj podmjere 5.2 Programa
ruralnog razvoja RH – za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i
katastrofalnim događajima koju je Ministarstvo poljoprivrede aktiviralo zbog šteta
od elementarnih nepogoda koje su uzrokovale velike materijalne gubitke i na
poljoprivrednim površinama.

Više o o tome kako možete financirati obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog
elementarnom nepogodom možete pronaći u brošuri ovdje.

Podsjetimo, prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik
poljoprivrednika, a prihvatljivi troškovi odnose se na obnovu poljoprivrednog
potencijala kao što je sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i
opremanje gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu
proizvodnju, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme
za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih
životinja, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja.

Naglašavamo da šteta na poljoprivrednom gospodarstvu mora biti veća od 30%,
odnosno mora biti uništeno minimalno 30% poljoprivrednog potencijala.
Poljoprivrednim potencijalom smatra se npr. uništen poljoprivredni stroj, mehaničko
zagađenje poljoprivrednog zemljišta, stablo, ali ne i plod. Dakle, ako je elementarna
nepogoda uništila najmanje 150 od 500 stabala maslina to je prihvatljiv gubitak,
no ukoliko je uništila samo plod, a stabla su pogodna za nastavak proizvodnje u
idućem vegetativnom ciklusu – takva šteta nije prihvatljiva za financiranje iz ove mjere.

Nadalje, da bi zadovoljio uvjete natječaja poljoprivrednik mora prilikom podnošenja
zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji
za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. U obzir se uzimaju
proizvodne površine upisane ili u ARKOD ili u Upisnik poljoprivrednika. Korisnik
mora pribaviti Procjenu štete u skladu s Metodologijom za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda.

Prihvatljivi troškovi obnove poljoprivrednog potencijala su sanacija poljoprivrednog
zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata, popravak ili
nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju,
nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, kupnja i sadnja sadnica
višegodišnjeg bilja te opći troškovi (to su troškovi izrade potrebne dokumentacije,
konzultanata i dr., do 10% ukupnih troškova).

Na Natječaj se mogu prijaviti svi korisnici bez obzira na tip nepogode koja je narušila
njihov proizvodni potencijal (požar, mraz, tuča i sl.).Predviđeni iznos Natječaja je
150.000.000 kn uz mogućnost povećanja, a pokriva se do 100 posto prihvatljivih
izdataka. Važno je naglasiti da je moguća isplata potpore u obliku predujma u
vrijednosti do 50% odobrenih sredstava, a osnovni preduvjet provođenja ove
mjere je da je za određeno  područje županija proglasila elementarnu nepogodu.

Zahtjev za potporu sastoji se od dva dijela. Prvi dio zahtjeva za potporu podnosi
se u AGRONET-u od 2. listopada od 12:00 sati do 1. prosinca 2017. godine
do 12:00 sati, 
a drugi dio zahtjeva najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana
sklapanja ugovora o financiranju.

Detaljne informacije o Natječaju pogledajte ovdje.

Na internetskim stranicama Agencije i Ministarstva objavljena je Uputa u kojoj
su navedeni svi zahtjevi i uvjeti kao i primjeri dobre prakse.
Uputu možete preuzeti ovdje.

Nazad