31. 08. 2017.

OBAVIJEST O PROMJENI ADRESE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Obavještavamo vas da će se sjedište središnjeg ureda Agencije za
poljoprivredno zemljište od 4. rujna 2017.  nalaziti na novoj adresi,
Radnička cesta 22 u Zagrebu.

Molimo da od tada svu službenu korespondenciju prema središnjem
uredu Agencije šaljete na naznačenu adresu koja se nalazi u kontaktima.

Ujedno vas obavještavamo da će u razdoblju preseljenja Agencije biti
otežana komunikacija putem telefona i elektroničke pošte. 

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju!

 

Nazad