21. 07. 2017.

Obavijesti o promjeni datuma testiranja kandidata - 28. lipnja 2017.

Obaviještavaju se kandidati koji su ispunili uvjete za postupak testiranja na 
javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 61/17. od 28. lipnja 2017.,
za radno mjesto: 6. stručni referent u Podružnici Pazin, na određeno vrijeme
do povratka 
na rad odsutnog djelatnika, s punim radnim vremenom mjesto
rada: Pazin, 
da će se provjera znanja kandidata održati 

27. srpnja 2017. (četvrtak) sa početkom u 10.00 sati

Ostale upute navedene u "Obavijest i upute kandidatima o provedbi
postupka testiranja i razgovora" od 19.7.2017., KLASA:112-01/17-01/14,
URBROJ; 370-02-17-18 ostaju neizmjenjene. 

 

Nazad