Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH raspolaže Agencija za poljoprivredno zemljište
Ukupna površina pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske je 399.639,53 ha
Agencija je u 2015. godini zaprimila 444 zahtjeva za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta

Podružnice Agencije za poljoprivredno zemljište

Podružnice Agencije za poljoprivredno zemljište će obavljati:

- administrativne, stručne i tehničke poslove vezane uz korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta,

- raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem, promet poljoprivrednim zemljištem,

- okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta,

- sudjelovanje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta u skladu s posebnim propisima,

- vođenje evidencija zakupnika zemljišta, zakupnika ribnjaka i zakupnika zajedničkih pašnjaka,

- suradnju s državnim tijelima, ustanovama, jedinicama područne (regionalne) samouprave i jedinicama lokalne samouprave u svezi poslova iz djelokruga Agencije,

- praćenje i ocjenjivanje učinaka raznih mjera poljoprivredne politike i mjera drugih politika na okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta,

- druge poslove u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.