Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH raspolaže Agencija za poljoprivredno zemljište
Ukupna površina pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske je 399.639,53 ha
Agencija je u 2015. godini zaprimila 444 zahtjeva za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta

Agencija za poljoprivredno zemljište - Podružnica Pazin

Stari trg 6
52 000 Pazin

Tel: 052 555 280

Fax: 052 555 284

E-mail: info.pazin@mps.hr

Predstojnica podružnice

Ana-Marija Mihelić, univ. spec. jur.
ana-marija.mihelic@mps.hr
Tel: 052 555 281

Djelokrug rada podružnice po županijama:
Istarska i Primorsko-goranska.