Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti pisano, elektroničkom poštom ili osobno
02. 02. 2017.

Plan nabave za 2017. godinu.

Na temelju čl. 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16) i čl. 10. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište, Upravno vijeće Agencije za poljoprivredno zemljište na 3. sjednici održanoj dana 26. siječnja 2017. godine donijelo je sljedeći Plan nabave za 2017. godinu.

Read more
21. 04. 2016.

Odluka o odabiru ponuditelja za usluge privremenog zapošljavanja

Na temelju odredbe članka 17. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište (Upravno vijeće Agencije za poljoprivredno zemljište, KLASA:130-03/13-01/36, URBROJ:370-04/32-13-2 od 17. prosinca 2013.) i odredbe članka 96. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14, u daljnjem tekstu: Zakon) u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B Zakona - usluga privremenog zapošljavanja radnika, ravnateljica Agencije za poljoprivredno zemljište, uz suglasnost Upravnog vijeća (KLASA: 003-02/16-02/1, URBROJ: 370-04-16-23 od 19. travnja 2016.) donijela je Odluku od odabiru trgovačkog društva Centar za posao d.o.o. za privremeno zapošljavanje.

Read more
21. 04. 2016.

Plan nabave za 2016. godinu.

Na temelju čl. 20. st. 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i čl. 10. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište, Upravno vijeće Agencije za poljoprivredno zemljište na 41. sjednici održanoj dana 19. travnja 2016. godine donijelo je sljedeći Plan nabave za 2016. godinu.

Read more
23. 03. 2016.

Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge privremenog zapošljavanja radnika

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi - usluge privremenog zapošljavanja radnika.

Read more
16. 02. 2016.

Obavijest o poništenju postupka sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B ZJN

Poništava se postupak  sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B  Zakona o javnoj nabavi - usluga privremenog zapošljavanja radnika (Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, OIB: 48339869626, procijenjena vrijednost nabave 315.000,00 kn, KLASA: 406-01/15-03/25, URBROJ: 370-04-15-3 od 20. studenoga 2015.).

Read more