Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti pisano, elektroničkom poštom ili osobno
03. 01. 2016.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015.

Temeljem čl. 21. st. 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" br. 90/11, 83/13), Agencija za poljoprivredno zemljište, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, kao javni naručitelj, objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015.

Read more
20. 11. 2015.

Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge privremenog zapošljavanja radnika

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi - usluge privremenog zapošljavanja radnika.

Read more
26. 10. 2015.

Druga dopuna plana nabave za 2015.

Na temelju čl. 20. st. 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i čl. 10. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište, Upravno vijeće Agencije za poljoprivredno zemljište je na 37. sjednici održanoj dana 21. listopada 2015. godine donijelo II. izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu.

Read more
26. 10. 2015.

Odluka o odabiru ponuditelja za usluge privremenog zapošljavanja

Na temelju odredbe članka 17. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište i odredbe članka 96. Zakona o javnoj nabavi u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B Zakona - usluga privremenog zapošljavanja radnika, ravnateljica Agencije za poljoprivredno zemljište dana 26.10.2015. donijela je odluku o odabiru ponuditelja usluge privremenog zapošljavanja.

Read more
30. 09. 2015.

Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge privremenog zapošljavanja radnika

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi - usluge privremenog zapošljavanja radnika.

Read more