Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti pisano, elektroničkom poštom ili osobno
28. 05. 2015.

Dopuna plana nabave za 2015.

Na temelju čl. 20. st. 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i čl. 10. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište, Upravno vijeće Agencije za poljoprivredno zemljište je na 33. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2015. godine donijelo slijedeću Dopunu plana nabave za 2015. godinu.

Read more
21. 04. 2015.

Obavijest o sklopljenom Ugovoru

Nastavno na provedeni postupak nabave za usluge iz Dodatka II.B – privremeno zapošljavanje radnika sa ponuditeljem koji je ponudio najpovoljniju ponudu sklopljen je Ugovor o ustupanju radnika broj 01/15.

Read more
24. 03. 2015.

Odluka o odabiru ponuditelja za usluge privremenog zapošljavanja

Na temelju odredbe članka 17. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište i odredbe članka 96. Zakona o javnoj nabavi u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B Zakona - usluga privremenog zapošljavanja radnika, ravnateljica Agencije za poljoprivredno zemljište dana 20.03.2015. donijela je odluku o odabiru ponuditelja usluge privremenog zapošljavanja.

Read more
12. 03. 2015.

Plan nabave za 2015.

Na temelju čl. 20. st. 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i čl. 10. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište, Upravno vijeće Agencije za poljoprivredno zemljište je na 30. sjednici održanoj dana 09. ožujka 2015. godine donijelo slijedeći Plan nabave za 2015. godinu.

Read more
27. 02. 2015.

Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge privremenog zapošljavanja radnika

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi - usluge privremenog zapošljavanja radnika.

Read more