Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti pisano, elektroničkom poštom ili osobno
08. 11. 2012.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13 i 143/13) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Agencija za poljoprivredno zemljište ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Izjava o nepostojanju…

Read more