Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj je 2.695.037 ha
Republika Hrvatska raspolaže sa 738.125,52 hektara poljoprivrednog zemljišta

Služnost

Sukladno odredbi članka 46. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama
(NN 94/14) šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koja su
odlukama Vlade Republike Hrvatske određena kao zemljišta na kojima se može
osnovati služnost radi podizanja višegodišnjih nasada danom stupanja na snagu
ovoga zakona izdvajaju se iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske
i u nadležnosti su Agencije za poljoprivredno zemljište, te se njima nastavlja
raspolagati prema posebnom propisu kojim se uređuje raspolaganje poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

Informacije o predmetima koje je Agencija za poljoprivredno zemljište preuzela možete pogledati ovdje.

Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, iz prethodnog teksta,
navedenim zemljištem raspolagati će se kao s poljoprivrednim zemljištem. Pozivamo
ovlaštenike služnosti koji su sklopili Ugovor o osnivanju služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu
da za upite i informacije pošalju e-mail na ured.ravnateljice@zemljiste.mps.hr.

Obavijest za ostale predmete
Za predmete koji nisu navedeni u tablicama, potrebno je kontaktirati Ministarstvo
poljoprivrede, Upravu šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2 a u Zagrebu, na telefon 01/6443-210.